Komplett vårdinformation lanserat

Kommuninfo har lanserat en komplett webbplats med register över all vårdinformation i Sverige. Vårdinfo.se ger information om vem som ansvarar för inköp av produkter och tjänster inom respektive vårdsektor. Det finns också ett register för befintliga leverantörer till vårdsektorn som ska underlätta att hitta rätt efterfrågan. Tjänsten är gratis för de som arbetar inom vårdsektorn och övriga kan beställa behörighet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.