Kraftsamling för innovation i skolan

Skola Att utveckla elevernas IT-kompetens så att de går från att vara konsumenter till att bli skapande producenter. Det är syftet med det nationella projektet Makerspace i Skolan. Sollentuna kommun är en av projektets deltagare.

Kraftsamling för innovation i skolan

Idag omger vi oss ständigt med teknologi och digitala föremål, från mobiltelefonen i fickan, till bilen, diskmaskinen, dörren eller lampan. Mycket av vår interaktion med vänner, arbetskamrater, myndighetskontakter och företag sker via digitala medier och verktyg.

– Genom att själva få utforska, pröva, experimentera och laborera med teknik blir vi inte bara bättre på att använda verktyg och material, vi blir också mer rustade att vara medborgare i ett digitalt samhälle, säger Carl Heath, forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT.

Förståelse för programmering

Det är just detta som är syftet med det nationella projektet Makerspace i Skolan. Meningen är att projektet ska skapa bättre förutsättningar för lärande och digitala arbetssätt i bryggan mellan den fysiska världen och den digitala. Projektet knyter an till den nya läroplanen och försöker hitta nya sätt att förbättra elevers kunskaper och förmågor inom naturvetenskap och teknik. Ett annat viktigt mål är att visa en väg att möta de utmaningar skolan står inför när det gäller entreprenöriellt lärande. Genom att använda it som pedagogiskt material och inte endast som verktyg är tanken att eleverna ska få större förståelse för vad it är, är, vilka egenskaper det har, vad kod och datorprogrammering är, och hur it kan kombineras med andra teoretiska och praktiska ämnen på ett konkret sätt.

Ger eleverna större kunskap om världen

En av de kommuner som deltar i programmet är Sollentuna kommun.

– Genom att arbeta på detta sätt ökar vi lusten och nyfikenheten hos eleverna. De får en större kunskap om hur världen fungerar och att de kan vara med och påverka den, säger Henrik Thunes (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Testmiljön kommer att inkludera elever, lärare och skolledare. Projektet finansieras i uppstarten av Vinnova med 15 miljoner kronor, och drivs av Sollentuna kommun tillsammans med Interactive Institute, Göteborg, Partille och Kungälvs kommun samt KTH, Chalmers och Dataföreningen.

– Projektet består av väldigt kreativa personer. Det ska bli mycket intressant att tillsammans med alla dessa drivande krafter runt om i landet bygga en nationell testmiljö som verkligen utvecklar verktyg, tekniker och arbetsätt i skolan, säger Lars Glimbert, projektledare för projektet i Sollentuna kommun.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.