Tre miljoner för digitalt lärande

Förbättringsarbete Projektet Läraktiv har fått tre miljoner kronor för att utveckla pedagogiken kring digitala läromedel. Koordinator för projektet är Eskilstuna kommunala gymnasieskola.

Eskilstunas kommunala gymnasieskola har fått projektpengar från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att utveckla aktiv lärandepedagogik med digitala hjälpmedel. Projektet Läraktiv – digitala verktyg för aktivt lärarande, involverar flera kommuner över landet med Eskilstuna som koordinator.

Ytterst handlar projektet om att höja resultaten i skolan genom att utveckla pedagogiken kring de digitala verktygen som nu finns i stor utsträckning i verksamheterna. Tanken är att utveckla material och läromedel för bland annat denna metodik med de involverade parterna i projektet så att de digitala verktygen kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt i undervisningen.

Ett sätt som lyfts i projektet är det så kallade omvända klassrummet, flipped classroom, som redan idag används av många lärare.

Projektet omfattar tre år och har beviljats tre miljoner i statligt projektstöd.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.