Krav på effektivitet hämmar arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö Rutinerna finns på papperet. Men i vardagen får inte cheferna det handlingsutrymme de behöver för att driva det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Det visar en kunskapssammanställning över det förebyggande arbetsmiljöarbetet som Arbetsmiljöverket har beställt. Rapporten visar att större arbetsgivare har goda rutiner för det förebyggande arbetsmiljöarbetet på pappret. Men bristerna uppkommer i den praktiska tillämpningen.

– En av slutsatserna är att det idag finns dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser. Men ledningen delegerar ned arbetet och ger inte sina chefer pengar, befogenhet och kunnande för att åtgärda och följa upp risker, säger Kaj Frick, en av forskarna bakom kunskapssammanställningen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar alla Sveriges 350 000 arbetsgivare för. Det går ut på att kartlägga och bedöma riskerna på arbetet, planera för och åtgärda arbetet med att minimera riskerna samt följa upp och förbättra resultaten.

Saknar mätbara mål

Enligt forskarna beror bristerna i arbetsmiljöarbetet på att ledningarna saknar mål för och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Företagsledningar styrs av effektivitet och arbetsmiljöarbetet uppfattas allt för ofta stå i konflikt med lönsamhet och effektivitet. En lösning är att tydligt visa i resultaträkningen vad det förebyggande arbetet kan betyda för ett företag.

– Ett första steg är att kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning blir synliga för ledningen. Då borde incitamentet för åtgärder bli uppenbart, säger Ulf Johansson, den andra av forskarna.

Det finns dock exempel som visar hur förebyggande arbete varit lönsamt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.