Krisberedskapsmyndigheten tar över Common Criteria

Från årsskiftet lämnar Swedac över ansvaret för att representera Sverige och marknadsföra it-säkerhetsstandarden Common Criteria till Krisberedskapsmyndigheten. Beslutet har fattats av regeringen på förslag av informationssäkerhetsutredningen. Däremot svarar Swedac även fortsättningsvis för ackreditering på området. Common Criteria är en standardiserad metod för att definiera och bedöma säkerhetskrav för it-produkter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.