Kulturagenter spanar in nyttan av mångfald

Mångfald Mångfaldsarbete kräver ett engagemang på ledningsnivå för att bidra till affärsnytta. Det visar slutsatserna av projektet Excellens i Mångfald Arbetsplatskultur som presenteras på torsdag.

Fjorton medarbetare från elva organisationer i Malmö och Lund har under våren utbildats kulturagenter inom ramen för projektet Excellens i Mångfald (EIM) Arbetsplatskultur. De har lärt sig att se hur arbetsplatskulturen är kopplad till affärsnyttan, men även vilka strukturer som påverkar – och hur de kan upptäckas och förändras.

– Utbildningen visar hur svårt det är att tydliggöra normer och kulturer som inte syns. Men det är just dessa som kan skilja en inkluderande och öppen arbetsplats från motsatsen. Det gäller att ställa sig frågor utifrån två perspektiv, vem söker sig till vår arbetsplats och vem gör det inte, säger Maria Chowdhury, verksamhetsansvarig på Mine.

Många organisationer anser sig vara färdiga med sitt mångfalds- eller jämställdhetsarbete genom att till exempel hänvisa till representationen av kön eller etnisk bakgrund i personalgruppen. Men osynliga normer har stor betydelse för organisationers utveckling.

– Mångfaldsarbete skiljer sig inte från annat varumärkesbyggande arbete på så sätt att det inte handlar om en quick-fix. Det måste få ta tid, förankras med ledningen, avsättas resurser och utgå från tydliga mål. Det är dessutom en färskvara och fodrar kontinuerlig utveckling för att bidra med något positivt för organisationen, säger Jeanette Ohlsson som driver Kulturlänk.

Resultaten av projektet presenteras på torsdag. För utbildningen har den ideella föreningen Mine och företaget Kulturlänk stått.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.