Kunder saknas på svenskarnas drömarbetsplats

När svenskarna beskriver sin drömarbetsplats saknas kunderna. Även inom den rådande arbetsplatsen är kunderna lågt prioriterade. Det visar Sverigemätningen 2010+.

– Hur skall vi som nation kunna skapa värde för andra om vi inte ens ser att kunderna finns? säger Martin Sande, konsult på Preera. Sveriges arbetsplatser verkar enbart se verkligheten inifrån och ut. Vi behöver ett utifrån och in- tänkande, för att kunna vara ett land med människor, företag och organisationer som skapar värde för andra.

Studien genomfördes av Preera, Volvo IT och Fortos Management Consulting i mars 2010 och värdeordet kund får varken plats i beskrivningen av den nuvarande arbetsplatsen eller i en önskad arbetsplatskultur. Sverige har där ett avvikande mönster jämfört med andra länders studier. I bland annat Storbritannien ligger kund som främsta värdeord i både rådande och önskad kultur.

– I all företagsamhet är det kunden som är förutsättningen för att det finns löner att betala ut. En företagskultur med lågt kundfokus har svårare att nå framgång, säger Tor Eneroth, kulturchef på Volvo It.

Kvalitet fallit ut

Kvalitet och effektivitet är två värdeord som har fallit ut från den svenska arbetsplatsens nuvarande kultur. Effektivitet återfinns istället bara i den önskade kulturen på arbetsplatsen. Både orden ärlighet och anpassningsbara var önskade på arbetsplatsen förra året, och är nu med i den rådande kulturen. Sex av de topp tio värdeorden finns både med i den rådande och i den önskade kulturen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.