Så kan kunderna ge nya marknader

Genom att samla sina kunders åsikter har företaget Imo lyckats skapa nya affärer. Här är deras lyckade recept.

Imo är tillverkare av treskruvspumpar till den marina sektorn och deras tidigare pumpar med mekanisk tätning har gett spill då tätningen inte fungerat optimalt. För kunderna innebär det mer kostnad och extra underhåll. Att lösa problematiken skulle innebära en stor markandspotential. Imo bestämde sig för att utveckla en ny serie pumpar där en magnetkoppling ersatte den mekaniska tätningen och därmed blev helt tät.

– Vi diskuterade en hel del med våra närmaste kunder under utvecklingsarbetet. Vi hade tänkt ha en referenskund som vi skulle köra projektet med, men vi valde bort det för att inte riskera att hamna i ett läge där produkten skulle bli allt för mycket kundanpassad. Däremot tog vi tidigt fram prototyper som vi installerade ombord på fartyg vilka fungerade som referensinstallation, säger André Bergström, utvecklingschef på Imo.

För att få en bra dialog med sina kunder och slutanvändare besöker företaget dem regelbundet. Kundernas åsikter samlar de i ett datasystem, VOC (Voice Of the Customer).

– Ofta är det utifrån VOC som utvecklingsprojekt identifieras, säger André Bergström.

För att ytterligare fånga upp kundernas röst lyssnar Imos säljkår av marknadens behov och önskemål.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.