Kvalitetsguru besökte Sverige

Överste innovation, förbättringsguru och kvalitetslegend. Rolf Smith har många titlar. Under sitt seminarium på Riksforum för förslag och förbättringar lockade han publiken till att tänka förändring. Och förbättring.

Idag arbetar Rolf Smith som vd för The Virtual Thinking Expedition Company, är guide på sin egen skola för innovation samt har skrivit boken The 7 Levels of Change. I den går han igenom alla sju nivåer i en förändringsprocess och hur man kan använda dem som ett verktyg för att öka kreativitet och snabbare genomföra förändringar.

Men för att börja tänka nytt måste man tänka på att man tänker. Att inte vara rädd för att tänka. Och att låta tankarna forma sig till idéer. Förbättringsidéer. Innovation.

– Den absolut bästa platsen för att få nya idéer på är toaletten. Näst efter det kommer duschen. Själv sa jag upp kontakten med dagstidningar då det var så dåliga nyheter. På det tjänar jag 22 minuter på morgonen som har blivit min bästa idétid, förklarar Rolf Smith som alltid har ett gäng blå lappar i bröstfickan.

Att skriva ned sina idéer och tankar på lappar menar han är ett enkelt sätt för att samla upp förbättringsförslag och få igång förändringsjakten. Alla blir delaktiga och lär sig att tänka nytt och diskutera sina idéer med andra.

Byt plats

Ett fel som han menar att många organisationer gör är att man bestämmer att medarbetarna ska börja arbeta annorlunda. Men man tänker inte annorlunda. Istället rekommenderar Rolf Smith att man börjar från andra hållet för att låta alla delaktiga vänja sig vid förändringen i tanken innan det sker i praktiken.

– Det finns en rädsla för förändringar och en rädsla för att komma med idéer. Man är helt enkelt rädd för att göra och tänka fel. För att sluta vara rädd för förändring måste man träna. Det enklaste är att börja byta plats vid middagsbordet eller inte välja samma stol på biografen, säger Rolf Smith.

Rolf Smiths 7 Levels of Change:

1. Gör rätt saker – prioritera, fokusera och bli mer effektiv.

2. Gör saker rätt – använd din tid, följ tillvägagångssätt, förstå standarder.

3. Gör saker bättre – hitta sätt för att bli bättre, lyssna på förslag, ställ frågor, alla delaktiga.

4. Gör dig av med det som inte är värdeskapande – fråga varför, våga välja bort.

5. Gör saker som andra gör – observera andra och våga kopiera, bevaka trender, använd webben och benchmarking.

6. Gör saker som inte har blivit gjorda – tänk på tänkande, fråga varför inte, kombinera nya tekniker, fokusera på annorlunda inte likadant.

7. Gör saker som inte går – våga vara galen, bryt reglerna.

Läs mer:

Vill du läsa mer om Rolf Smith? Håll utkik i nästa nummer av Kvalitetsmagasinet där vi går på djupet med de sju förändringsnivåerna samt summerar hans bästa förändrings- och förbättringstips.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.