Kvalitetspris till MTR och Internetstiftelsen

Kvalitet Sveriges främsta kvalitetspris, Utmärkelsens Svensk Kvalitet, har i år gått till Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan. Bostaden AB Mimer i Västerås har också fått ett hedersomnämnande.

Kvalitetspris till MTR och Internetstiftelsen

Utmärkelsen svensk Kvalitet har delats ut sedan 1992 av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, till organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

I år har priset gått till Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan. I ett pressmeddelande skriver man att Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Vidare att MTR Tunnelbanan arbetar med att göra människors vardag enklare med smidiga resor, attraktiva och funktionella stationsområden och omtänksamt bemötande.

– Årets mottagare präglas av stor utvecklingsförmåga, med lyhördhet för kundernas nuvarande och framtida behov, säger Mats Deleryd, vd för SIQ.

I motiveringarna kring pristagarna kan man läsa att Internetstiftelsen har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa ett värde i samverkan mellan kunder och intressenter. Företaget ligger i framkant även i internationella jämförelser. Medarbetarnas delaktighet och engagemang genomsyrar hela organisationen.

För MTR Tunnelbanan pekar SIQ på att de har en mycket kundriven och välplanerad verksamhet med god samverkan och integration. Det är också en god förbild för en systematisk och kundorienterad verksamhetsutveckling.

Bostaden AB Mimer har slutligen fått ett hedersomnämnande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Detta omnämnande delas ut till verksamheter som är på god väg i sitt kvalitetsarbete.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.