Kvalitetssäkrad vård med nytt samarbete

Framtidens vård och forskning ska kvalitetssäkras genom ett samarbete mellan KTH och Stockholms läns landsting.

De två parterna skriver avtal om samverkan inom utbildning, forskning, innovation, anställningar och infrastruktur. KTH:s rektor Peter Gudmundson ser stora vinster när Sveriges största tekniska universitet nu etablerar en direkt och nära kontakt med sjukvården.

– Jag ser framför mig att ingenjörer och tekniska doktorer kommer att få allt viktigare roller i framtidens sjukvård. Inom det här området finns goda möjligheter för innovationer och nytt entreprenörskap, säger han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.