Kvinnliga skolchefer drar det tyngsta lasset

Lärarförbundet och TCO redovisar i en färska rapport, Det moderna arbetslivets chef, att unga och kvinnliga arbetsledare mår sämst. Skolsektorn har de tyngsta sysslorna på grund av fler organisatoriska regler, hög administrativ belastning, hårda uppföljningskrav och snäva ekonomiska ramar. Flest kvinnliga chefer finns i skolvärlden där arbetsgrupperna är större och ansvaret tyngst. Studien har tittat på olika sektorer som bank- och försäkringsbolag, grund- och gymnasieskolor, konsultföretag samt statlig förvaltning. Konsultföretag domineras av manliga ledare,har mest övertid och känner sig ofta ensamma i sitt chefskap. Konsulter har störst arbetsfrihet och potentiellt inflytande. Bank och statsförvaltning befinner sig däremellan. Rapporten inkluderar 18 000 chefer i åldrarna 20-64 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.