Samproducerat ledarskap i skolan

Ledarskap inom skolan är någon som skolledare och lärare formar tillsammans. Och där har sociala, kulturella och politiska aspekter stor betydelse. Det visar en doktorsavhandling från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Forskare Ann Ludvigsson har intervjuat och observerat lärare och skolledare i tre olika kommunala skolor med förskole-, fritidshem- och grundskoleverksamhet.

Att det inom skolan finns ett samproducerat ledarskap menar hon ifrågasätter den konventionella bilden av ledaren som med stark hand förväntas styra sin organisation.

– Avhandlingen är en verksamhetsnära beskrivning av ledarskapet i tre skolor. Jag hoppas därför att den ska vara intressant för både rektorer och lärare. Men också som ett inlägg i diskussionen om skolledarskap, till exempel i den nya rektorsutbildningen, säger Ann Ludvigsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.