Lär av de lyckade teamen

Under 13 år har Ingmari Cantzler studerat det teamorienterade ledarskapet. Goda exempel och författarens bästa tips samlas nu i en bok.

I boken Teamorienterat entreprenörskap delar Cantzler med sig av de lärdomar hon samlat på sig under sina mångåriga studier av 30-talet företag som lyckats med team som arbetsform.

Hon har kommit fram till att de team som entreprenörerna skapar tillsammans med sina medarbetar ofta lyckas bättre än företag där egoism, girighet och individualism står i centrum. Läsaren får ta del av konkreta förslag på tillvägagångssätt och fallgropar som det är lätt att falla i när man ska försöka skapa ett riktigt sammansvetsat team. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.