Lär dig argumentera för kvalitetsfrågorna

Som kvalitetschef kan mycket energi gå åt till att engagera ledningen i kvalitetsarbetet och till att lyfta frågornas status. Att lära sig hur man lägger fram argumentationen underlättar.

I boken Argumentera – och få andra att göra som du vill beskriver författaren Karin Klerfelt hur vi ska göra för att lyckas i förhandlingar och andra situationer där det gäller att få gehör för förslag, idéer och önskemål. Exemplen som finns i boken kan användas både i arbetslivet och i den privata sfären. Tanken är att ge läsaren enkla verktyg och modeller för att nå framgång i argumenterande situationer. Kanske något för kvalitetschefen som vill lyfta kvalitetsfrågorna i ledningen?

Boken ges ut på Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.