Lär dig argumentera för kvalitetsfrågorna

Som kvalitetschef kan mycket energi gå åt till att engagera ledningen i kvalitetsarbetet och till att lyfta frågornas status. Att lära sig hur man lägger fram argumentationen underlättar.

I boken Argumentera – och få andra att göra som du vill beskriver författaren Karin Klerfelt hur vi ska göra för att lyckas i förhandlingar och andra situationer där det gäller att få gehör för förslag, idéer och önskemål. Exemplen som finns i boken kan användas både i arbetslivet och i den privata sfären. Tanken är att ge läsaren enkla verktyg och modeller för att nå framgång i argumenterande situationer. Kanske något för kvalitetschefen som vill lyfta kvalitetsfrågorna i ledningen?

Boken ges ut på Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.