Fram för det hälsobringande ledarskapet

I sin nya bok ger ledarutvecklaren Anders Hanson en inblick i det salutogena ledarskapet.

Det salutogena ledarskapet kallas ofta för det hälsobringande ledarskapet. Begreppet salutogenes myntades av forskaren Aaron Antonovsky. Hans forskning innebar ett nytt sätt att se på sjukdomar och hälsa. Istället för att jaga sjukdomsorsaker menade han att vi måste ta vara på och stärka människors motståndsresurser.

Boken Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång tar det här perspektivet vidare till ledarskapets arena. Anders Hanson beskriver såväl bakgrunden till synsättet, vad själva idén går ut på och hur det salutogena ledarskapet kan tillämpas. Boken ges ut på förlaget Fortbildning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.