Lär dig ledarskapets alfabete

Allt fler personer arbetar med att styra, leda och utveckla. Men att ge sig in i managementvärlden med alla dess begrepp är ingen lätt match. Nu finns en handbok att luta sig mot.

Lär dig ledarskapets alfabete

Nya organisationsstrukturer och fördelning av ansvar gör att fler och fler arbetar med managementfrågor. En område med en terminologi som inte liknar något annat, och att behärska snacket är en av grunderna för att lyckas med ledarskapet. Management A till Ö är skriven av Bengt Karlöf och Fredrik Helin-Lövingsson. Målet är att tydliggöra affärslivets viktigaste begrepp och därmed städa upp i begreppsförvirringen. Boken, som ges ut av Sis förlag, riktar sig till personer som arbetar med ledarskap.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.