Lär dig Toyotas A3-metod

För att få en bättre helhetsprocess i verksamheten har Toyota utvecklat med A3-analyser inom Lean. I en ny bok kan du lära dig metoden steg för steg.

Boken Lean Management – med hjälp av A3-analyser är tänkt att visa de många dimensioner som författaren John Shook menar gör Lean överlägsen dagens dominerande ledarsätt.

För att få välfungerande kommunikations- och beslutsprocesser som belyser och löser problem, och innebär att det går att driva projekt, utveckla strategier och ta fram förbättringsförslag inom verksamhetens alla delar har Toyota utvecklat så kallade A3-analyser och A3-rapporter. Den här boken ger läsaren konkret och pedagogisk handledning för att, steg för steg, lära sig A3-metoden från grunden. Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.