Lean inom tjänstesektorn måste omformuleras

Ledarprincipen att ge order, styra och kontrollera är snart ett minne blott. Det hävdar John Seddon som skrivit boken Bort från styrning och kontroll – omvärdering av Lean service.

Enligt John Seddon har det traditionella ledningsperspektivet skapat höga kostnader och service av dålig kvalitet. Cheferna befinner sig långt ifrån sina kunder och sin egen verksamhet. Boken tar avstamp i hur Toyotas produktionssystem kan tillämpas på serviceorganisationer och de grundläggande skillnaderna mellan tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. John Seddon har själv utvecklat en metod för Lean inom servicesektorn som kallas systemtänkande. I boken beskriver han hur metoden leder till förbättrad service, större vinster, lägre kostnader och högre engagemang. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.