LAS viktigast för cheferna

​Lagen om anställningsskydd (LAS) är den politiska fråga som cheferna spontant tycker är viktigast när det gäller förutsättningar för att göra ett bra jobb.

När de 2059 svenska cheferna i Ledarnas undersökning Chefen efter krisen – klara färdiga gå? fick svara på vilken politisk fråga som de anser är viktigast för att stärka sina förutsättningar att göra ett bra jobb svarade flest att LAS, lagen om anställningsskydd var viktigast för dem.

Hela 15 procent gav svar som innehöll frågor om LAS, att jämföra med ”långsiktig ekonomi” och ”sysselsättning” som fick 9 procent vardera.

– Att många chefer pekar ut LAS som en viktig fråga visar att det behövs en dialog mellan parterna om hur morgondagens arbetsmarknad ska se ut, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna i ett pressmeddelande.

Sex av tio chefer uppfattar att LAS tillämpas fullt ut i deras verksamheter utan avvikelser, som undantag från turordningsregler. Av cheferna som uppfattar att LAS tillämpas fullt ut anger två av tre att LAS ibland eller ofta utgör ett problem, meddelar Ledarna i pressmeddelandet.

– Cheferna vill inte skrota LAS, de vill ha medarbetare som känner sig trygga. Chefer utvecklar, anställer och omorganiserar. Det är cheferna som hanterar konsekvenserna av LAS, säger Annika Elias.

Om undersökningen (från Ledarna)

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 2 059 intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 10 till 15 september 2010. Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns 500 000 chefer i Sverige.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.