Lean för ökad konkurrenskraft

Att jobba smartare, inte hårdare, det är budskapet i boken Lean Administration som handlar om hur man arbetar med Lean inom administrativa stödprocesser. Författaren Linus Larsson beskriver hur man går till väga för att praktisera Lean-filosofin – att systematiskt och kontinuerligt förbättra sin verksamhet och ta bort alla former av spill, slöseri och överbelastningar – i stödprocessmiljöer som exempelvis ekonomi, personal, inköp och kundtjänst. Boken är tänkt att fungera både som en handledning och en inspirationskälla och ges ut av Liber.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.