Lean gav bättre kvalitet i vården

Hjärtpatienterna skrevs ut snabbare och kvaliteten på vården ökade. Det blev resultatet när Capio S:t Görans sjukhus införde ett nytt arbetssätt.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm arbetar man sedan några år efter Lean, något som innebär att de har haft som fokus på att eliminera allt slöseri i produktionen.

Det var 2007 som ett multiprofessionellt team gick igenom patientflödena på de två hjärtavdelningarna på sjukhuset och införde ett arbetssätt med en individualiserad rond. Målet var att att minst hälften av patienterna som skrevs ut varje dag skulle vara utskrivna innan klockan 12 och att patienternas tid på sjukhuset skulle minska med 20 procent. Kvaliteten skulle också vara densamma eller förbättras, skriver tidningen Dagens Medicin.

Kvaliteten ökade

En utvärderings-studie som nu gjorts visar att antalet som skrevs ut före klockan 12 ökade från 26 till 51 procent efter att det nya arbetssättet infördes. Patientens tid på de båda avdelningarna sjönk också med 19 respektive 17 procent. Samtidigt så ökade kvaliteten.

Dagens Medicin skriver att forskarna bakom utvärderingen konstaterar att ökande behov och minskade resurser kräver en förnyad sjukvård och att arbetssättet som införts på S:t Görans är en säker och effektiv metod som även förbättrar kvaliteten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.