Fler anmälde missförhållanden

Förra året fick skolinspektionen in 1550 anmälningar som gällde upplevda missförhållanden i skolan. Det är en ökning med 20 procent från föregående år.

Närmare 40 procent av de anmälningar som kom till Skolinspektionen förra året gällde kränkande behandling av elever och att skolorna inte vidtagit tillräckliga åtgärder i samband med att barn blivit kränkta.

Drygt 20 procent av de anmälda ärendena förra året gällde att skolan inte gett tillräckligt med särskilt stöd. Denna anmälningsgrund var också den som ökade mest förra året.

Viktig del i tillsyn

Vid sidan av att bland annat kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn av skolor så är Skolinspektionens uppgift att granska de anmälningar som kommer in gällande skolan.

– Möjligheten för elever och föräldrar att anmäla upplevda missförhållanden i skolan är en viktig del i vår tillsyn av skolorna. Det gör att vi direkt kan granska vad som ligger bakom och ge skolorna, i förekommande fall, ett underlag för hur de ska kunna förbättra sin verksamhet, säger Ann- Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.