Ledningen för Statens skolinspektion utsedd

Ann-Marie Begler har utsetts till generaldirektör för att bilda den nya myndigheten Statens skolinspektion som ska inrättas den första oktober i år. Regeringen meddelar dessutom att Hans Albin Larsson kommer att bli överdirektör i myndigheten.

Ann-Marie Begler har bland annat varit överdirektör vid Socialstyrelsen och generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Närmast kommer hon från tjänsten som överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Hans Albin Larsson är professor i historia vid Högskolan i Kristianstad, verksam bland annat inom lärarutbildningen.

Huvuduppgifterna för Statens skolinspektion blir tillsyn och kvalitetsgranskning av skolväsendet samt tillståndsgivning för fristående skolor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.