Lyckat generationsskifte avgörande för lokal företagsamhet

Framöver står många företag inför ett generationsskifte, och hur ägarskiften lyckas är centralt för hur det lokala näringslivet utvecklas i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs nya mätning av företagsamheten i landets kommuner.

– Många företag står inför ett generationsskifte. I åtskilliga kommuner är det avgörande att dessa ägarskiften lyckas. Annars riskerar det lokala näringslivet att utarmas, konstaterar Tommy Hellström, chef för Svenskt Näringslivs regionverksamhet.

Mätningen visar också på stora skillnader i företagsamhet mellan olika kommuner. Mest företagsamma är invånarna i storstadskommuner.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.