Mångfald bra för affärsnyttan

Mångfald i näringslivet ger mångfalt tillbaka. Det framgår tydligt när landets 300 största företag berättar hur de arbetar med mångfaldsfrågor. Nära 80 procent av de tillfrågade bolagen anser att det är viktigt att näringslivet arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och hela 9 av 10 företag anser att mångfaldsarbetet har påverkan på resultat och affärsnytta. Goodwill, bättre arbetsklimat, mer dynamiska och effektivare arbetsgrupper, samt ett starkare varumärke är några av de drivkrafter som uppges ligga bakom mångfaldsarbetet. Undersökningen är genomförd rekryteringsföretaget Academic Search och budskapet är tydligt, en klar majoritet av bolagen anser att det är viktigt att näringslivet arbetar aktivt med mångfaldsfrågor. Även den interna effekten av mångfaldsarbetet lyfts fram som viktig, både när det handlar om effektivare arbetssätt, nytta vid rekrytering och vikten av intern förankring av och förståelse för framtagna mångfaldsplaner. 302 företag deltog i undersökningen under slutet av december 2007.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.