Mångfaldspris till Axfood

Louise Ring, HR-direktör för Axfood fick Årets Kompetenspris för Mångfaldsarbete under Kompetensgalan.

Mångfaldspris till Axfood

Kvalitetsmagasinet når Axfood HR-direktör innan hon ska ge sig ut på en fjällresa. På Kompetensgalan den 14 mars belönades hon med Årets Kompetenspris för Mångfaldsarbete.

– Jag är oerhört stolt över det företag jag jobbar åt och alla 12 000 medarbetare som har gjort det här möjligt. Det har inte varit något enmansarbete även om jag varit drivande, säger hon.

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Louise Ring har drivit det kulturprojekt som hela organisationen har jobbat med. Samspel, kärnvärden och hur alla verkar tillsammans har präglat arbetet. De jobbar efter tre ämnesområden: strukturella hinder, kultur och goda exempel. Just nu är det fokus på att lyfta goda exempel.

– Strukturella hinder för mångfald handlar om att vi utbildar alla chefer i rekrytering och objektiva urvalsmetoder. Vi tittar också på intern rörlighet. Efter att man har jobbat med strukturella hinder kan man jobba med kultur och sammanhållning och samarbete, förklarar hon.

Satsningen har gett resultat. 22 procent av medarbetarna har annan än svensk bakgrund. 50 procent av styrelsen, 27 procent av företagsledningen och 26 procent av butikscheferna är kvinnor.

– Att packa in folk i kategoriseringar är förödande. Vi är människor och individer och det är viktigt för mig, säger Louise Ring.

Motiveringen löd: ”Louise Ring har genom sitt värderingsbaserade ledarskap varit drivande i utvecklandet av företagskulturen, och arbetat med beteenden och attityder. Louise Ring har bidragit till att Axfood har mångfald när det gäller medarbetare, arbetsmiljö, varumärke, sortiment och kunder.”

Kompetensgalan arrangeras av tidningen Chef.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.