Medarbetare oense med HR-chefer

HR Medarbetare och HR-chefer tycker olika om vilka förbättringsområden som ska prioriteras. Det visar en internationell studie av Censuswide.

Medarbetare oense med HR-chefer
HR-chefer och medarbetare har inte samsyn på förbättringsarbetet. Foto: Adobe Stock

Totalt var det 500 HR-chefer och 1 000 medarbetare från Sverige som deltog i en studie mellan augusti och september i fjol. Det fanns främst tre områden som svenska arbetstagare ville att arbetsgivare skulle förbättra; intern kommunikation (29 procent), balans mellan arbete och privatliv (25 procent) och möjligheter till karriärutveckling (22 procent).

Det var särskilt märkbart bland medarbetarna hos de mindre arbetsgivarna, det vill säga företag med färre än 500 anställda, att förbättrad internkommunikationen önskades.

Undersökningen visade också att det rådde regionala skillnader, exempelvis när det gällde önskemål om balans mellan arbete och privatliv. I Mellansverige och övre Norrland prioriterades detta betydligt lägre jämfört med södra Sverige.

Olika prioriteringar

Till skillnad från de anställda svarade HR-chefer att de största förbättringsområdena var övergripande effektivitet i den dagliga verksamheten (28 procent) och medarbetarnas autonomi (25 procent) och möjligheter till karriärutveckling (25 procent).

– Att HR-cheferna prioriterar delvis annorlunda kan ha att göra med deras perspektiv på verksamheten och hur en fungerande vardag bidrar till helhetsupplevelsen som anställd. Samtidigt är det tydligt hur högt medarbetarna värderar företagets interna kommunikation, vilket bör få fler företag att undersöka hur detta kan användas för att skapa högre värde för de anställda, säger Maria Duni, chef på Norden på Personio, i ett pressmeddelande.

Dessutom tyckte 70 procent av de svenska HR-cheferna att deras företag inte har en helhetssyn på medarbetarnas upplevelse, och 66 procent att deras högsta ledningsgrupp inte prioriterade medarbetarna på företaget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.