Meningsfullt arbete bra för hälsan

Ett arbete som känns meningsfullt och som man har inflytande över påverkar både den fysiska och psykiska hälsan positivt, särskilt om det dessutom råder en god stämning på arbetsplatsen. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, Empowerment and health promotion in working life av Hanna Arneson.

Hanna Arneson använder sig av begreppet empowerment, som på en arbetsplats handlar om det inflytande, självbestämmande, meningsfullhet och kompetens anställda upplever. Ju högre grad av empowerment en anställd har desto bättre är den självskattade hälsan, och desto ovanligare är det med utbrändhet.

Avhandlingen bygger på studier bland ett tusental svenska offentliganställda där deltagarna har svarat på ett frågebatteri som följts upp efter två år. Resultatet visar att både män och kvinnor med en hög grad av empowerment rapporterade en bättre självskattad hälsa efter två år än de med låg grad av empowerment. Hos kvinnor som hade både hög empowerment och högt socialt stöd, det vill säga god stämning och sammanhållning på arbetsplatsen, förbättrades hälsan på två år bland annat avseende allmän hälsa, smärta, psykiskt välbefinnande och vitalitet. Dessa samband saknades för männen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste