Mer vård med hjälp av Lean

Leanarbetet på ortopedkliniken i Karlstad har gett resultat. Mer vård för skattepengarna, mindre krångel och nöjdare läkare, enligt Landstinget i Värmland.

Framförallt har ortopedkliniken arbetat intensivt med att förbättra läkarschemat. Tidigare hade man problem med ojämn bemanning vilket gjorde att det var svårt att erbjuda patienterna bedömning inom rimlig tid och dessutom ledde till problem med arbetsmiljön.

Schemat skickades fram och tillbaka mellan schemaläggarna, remiss- och operationskoordinatorer, läkarna och verksamhetschefen. Det blev alldeles för många överlämningar innan schemat var klart. Ett slöseri med tid som istället kunnat läggas på patienter.

Nu har istället ortopedkliniken skapat en schemagrupp som tillsammans väger de in remisser, väntetider, tillgänglig kompetens, tillgängliga operationssalar, måltal, utbildningar och ledighetsansökningar när de lägger schemat. Medarbetare kan komma med sina specifika önskemål senast två veckor innan schemagruppens möte.

Kommande områden att förbättra med hjälp av lean är ronderna på avdelningarna och jourbemanningen på helger.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.