Miljardsatsning på kvalitetsutveckling i äldrevården

Regeringen satsar 1,35 miljarder kronor för att stimulera utvecklingen av kvaliteten inom äldrevården. Bland annat vill man satsa på öppna jämförelser för att främja ett mer effektiv utvecklings- och förändringsarbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.