Miljoner till forskning om chefer

Hur påverkar de organisatoriska förutsättningarna chefernas arbetsvillkor och effektiviteten i offentlig verksamhet? Vinnova ger 10 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet där forskarna bland annat ska undersöka hur sambandet ser ut för hundratalet kommunala chefer i tre västsvenska kommuner.

– Det finns väldigt lite forskning om de organisatoriska förutsättningar för att cheferna i offentlig verksamhet ska fungera. Det mesta har hittills handlat om chefen som individ, hans eller hennes ledarstil och teknik, säger Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och projektledare för forskningsprojektet.

Ett av projektets resultat kommer att mynna ut i ett träningsprogram för chefer i offentlig förvaltning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.