Myterna om den effektiva organisationen

Kvalitet behöver inte behöver mätas i minsta detalj och behovet av ledarskap är överskattat. Det är slutsatserna i en ny bok som vill slå hål myterna om hur man leder och styr en organisation.

Hur leds och styrs professionella organisationer? Är det professionella ideal eller är det effektivitet och kostnadsbesparingar som är viktigast? Vad spelar arbetsprocesser, strukturer och strategier för roll? Och behövs verkligen ledarskap? För att söka svar på dessa frågor har Johan Alvehus skrivit boken 4 myter om professionella organisationer som Studentlitteratur nu ger ut.

Tjänster och kunskap blir en alltmer dominerande del av arbetslivet och många av dagens organisationer betecknas, både av sig själva och av andra, som kunskapsintensiva och professionella. Även om det ligger en hel del i denna beskrivning av verkligheten kan det vara på sin plats att vara vaksam på de populära föreställningar, eller myter, som förekommer kring detta.

– En av mina övergripande ambitioner med boken är att ifrågasätta delar av det gängse styrnings- och ledarskapspratet inom området professionella tjänster, säger författaren Johan Alvehus. Jag har valt att formulera de ifrågasättanden jag gör i termer av ett antal myter om professionella serviceorganisationer. Med en myt menar jag ett allmänt vedertaget sätt att se på ett visst fenomen, något som är förgivettaget och inte ifrågasätts.

De fyra myterna som författaren belyser, ifrågasätter och nyanserar är att: professionella serviceorganisationer är platta organisationer med låga inslag av byråkrati, professionellt arbete präglas av frihet och autonomi, professionella arbetare och professionellt arbete måste styras samt professionella behöver ledarskap.

Bokens huvudtes är att det behövs mindre, inte mer, styrning och ledarskap och författaren pläderar att det faktiskt inte behövs en massa nya förändrings- och styrningsmodeller, att organisationer inte bör trimmas till sin allra smalaste form, att kvalitet inte kan eller behöver mätas i minsta detalj och att ledarskap är ett överskattat begrepp. Bokens slutsatser levereras i form av fyra motmyter.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.