Han är SFK:s nya ordförande

Ledarskap Igår blev det klart med en ny ordförande för SFK. Ett fräschare varumärke och fler vägar att fånga den nya generationen kvalitetsproffs är frågor han vill driva framöver.

Han är SFK:s nya ordförande

Svenska Föreningen för Kvalitet, SFK, valde igår en ny förbundsordförande, Niklas Blomqvist, som till vardags är ansvarig för ledningssystem på Volvo Cars. Tidigare har han haft styrelseuppdrag i både SFK och Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, och är även knuten till den europeiska kvalitetsorganisationen EFQM.

– För mig känns det fantastiskt, jag har brunnit för frågorna länge och är väldigt taggad på att få den här möjligheten att agera för kvalitetsfrågan i hela Sverige. Tajmingen känns också väldigt rätt, jag tror det finns stora möjligheter att utveckla föreningen och skapa en större medvetenhet kring kvalitet i svenska verksamheter, säger han.

Niklas Blomqvist har redan en klar bild av vad han vill åstadkomma. Att stärka varumärket är en viktig fråga.

– Vi behöver skapa en fräschhet kring varumärket och hela tiden se till att vara aktuella, exempelvis genom att knyta till oss starka namn och vara drivande i de frågor som är på agendan, exempelvis kring digitalisering och agilitet. Dessutom behöver vi hitta vägar att fånga den nya generationen. Därför är medlemsresan en av de andra långsiktiga frågorna jag vill att vi jobbar med framöver.

SFK är en medlemsorganisation och Niklas Blomqvist ser stora möjligheter i den kompetens, erfarenhet och engagemang som präglar föreningen. Men har tror också att de behöver gå mot mer professionalitet, att exempelvis tydliggöra företagsmedlemsskap och bli bättre på att ta betalt för de aktiviteter de genomför, för att på så vis få större resurser att driva frågorna.

Andra frågor som Niklas Blomqvist vill driva i rollen som ordförande är utbildningar för medlemmarna och att skapa ett närmare samarbete med svenska lärosäten. Han har också idéer om att skapa koncept kring seminarier som alla olika sektioner kan dra nytta av.

– Det är dumt att vi sitter på olika håll i landet och uppfinner hjulet på nytt. Vi skulle exempelvis kunna jobba mer med att filma eller webbsända seminarier så att även medlemmar i andra sektioner kan ta del av dem, konstaterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.