Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder

Forskning När den nuvarande skollagen infördes togs den helt jämställda formen av delat ledarskap bort. Det slogs fast att det skulle vara en (1) rektor för en skolenhet. Men en ny studie visar att rektorer hittat nya vägar att dela ledarskapet, vilket Marianne Döös som lett projektet tycker är bra.

Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder
Maria Skuldt/Stockholms universitet

Marianne Döös är organisationspedagog och professor och har tillsammans med sin kollega Lena Wilhelmson studerat delat ledarskap i arbetslivet i 20 år, bland annat i telekombranschen.

Nu har hon lett det tvärvetenskapliga projektet om delat ledarskap i skolan, där också statsvetaren Jenny Madestam och juristen Åsa Örnberg genomför studier.

– Rektorer har stor betydelse, för elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö. Det är ett svårt uppdrag och det är dumt att det inte ska få göras gemensamt, säger Marianne Döös.

Tre sätt

Nu delas alltså ledarskapet ändå, trots den nya lagen.

Ett sätt är när en skola inte motsvarar en skolenhet utan flera. Då har rektorerna för enheterna varsin budget och egen personal, men de kan ändå ha ett tätt samarbete.

Ett annat sätt är att en rektor kan bjuda in en eller två biträdande rektorer till ett tätt samarbete.

En tredje variant finns i Södertälje, där utbildningsdirektör Peter Fredriksson läst ut av lagen att det bara är vissa delar av arbetsuppgifterna som inte får vara gemensamma, och har infört en ny chefstyp som har ett funktionellt uppdelat ledarskap med rektorn eller förskolechefen.

Varför blir det ett delat ledarskap trots att det mest likställda samledarskapet inte finns i skolan längre?

– För att människor vill och kan samarbeta och för att det är gynnsamt.

Vad är det för fördelar med delat ledarskap?

– Ett belastat chefsuppdrag blir mindre belastande, hälsosammare och mindre stressande. Det säger alla chefer vi intervjuat. Därigenom säger de också att besluten och organisationen blir bättre. De blir mer tillgängliga för medarbetarna och det säger medarbetarna också. Däremot är det inte ett recept på att det alltid fungerar. Det finns duktiga enskilda chefer också.

I studien har ni frågat nära medarbetare hur de ser på rektorernas delade ledarskap. Vad tycker de?

– Det finns tillfällen när medarbetarna inte ser eller uppfattar samarbetet och då uppfattar de att personerna som delar ledarskapet säger olika saker, även när de säger samma sak. Då får man inte den goda effekten fullt ut. Därför behöver ledarna göra samarbetet synligt, uppträda ihop på möten, synas ihop.

Gäller lärdomarna också andra branscher och verksamheter?

– Ja, det här känner jag jätteväl igen. Delat ledarskap finns i hela arbetslivet. Den här studien handlar om rektorer, men det är samma fenomen som förekommer överallt. Det är inte avgränsat till skolan.

Fakta

Delat ledarskap

För att vara ett delat ledarskap ska det finnas ett förtätat samarbete. Ledarna tar gemensamt ansvar, bollar och fattar i praktiken beslut gemensamt. De betraktar sig som likställda, tänker ihop, pratar i vi-termer och synliggör att de är två eller tre som delar ledarskapet.

Om en chef har en biträdande chef, där den ena bara kliver in när den andra inte är i tjänst så är det inte vad som räknas som delat ledarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.