nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Flytta fokus från person till organisation i arbetsmiljön

Behöver chefen bli trevligare, stressa mindre eller lära nytt för att den organisatoriska arbetsmiljön ska bli bättre? Eller är det organisationen som behöver förändras? En ny metodik inriktar sig på tankesätten bakom problemen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det är forskaren och författaren Lisbeth Rydén som i ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola, finansierat av AFA Försäkring, har utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker.

Metodiken kallas Diskursiva arbetsmiljörisker och handlar om att förebygga, bedöma och hantera arbetsmiljörisker.

Istället för att inrikta sig på enskilda chefers och medarbetares brister eller förtjänster hjälper metodiken till att fokusera på organiserandet och på de problem som behöver lösas i verksamheten.

Metoden bygger på frågor för att synliggöra underliggande tankesätt och kan handla om: Vad är det som gör att vi gör som vi gör? Vad är det för bakomliggande tankefigurer som styr hur vi kommunicerar, leder, samarbetar och informerar?

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.