Flytta fokus från person till organisation i arbetsmiljön

Arbetsmiljö Behöver chefen bli trevligare, stressa mindre eller lära nytt för att den organisatoriska arbetsmiljön ska bli bättre? Eller är det organisationen som behöver förändras? En ny metodik inriktar sig på tankesätten bakom problemen.

Det är forskaren och författaren Lisbeth Rydén som i ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola, finansierat av AFA Försäkring, har utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker.

Metodiken kallas Diskursiva arbetsmiljörisker och handlar om att förebygga, bedöma och hantera arbetsmiljörisker.

Istället för att inrikta sig på enskilda chefers och medarbetares brister eller förtjänster hjälper metodiken till att fokusera på organiserandet och på de problem som behöver lösas i verksamheten.

Metoden bygger på frågor för att synliggöra underliggande tankesätt och kan handla om: Vad är det som gör att vi gör som vi gör? Vad är det för bakomliggande tankefigurer som styr hur vi kommunicerar, leder, samarbetar och informerar?

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.