nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kvinna som sover på jobbet
En ny studie ska ge ökad kunskap om behovet av återhämtning i relation till ålder, yrkesgrupp och arbetsbörda. FOTO: Shutterstock

Nu undersöks hur jobbet påverkar sömnbehovet

Behöver personer i arbetaryrken mer sömn än tjänstemän? Påverkar krav och inflytande på jobbet behovet av sömn? Och hur ser relationen mellan sömnlängd och allvarlig sjukdom ut? Det har Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet, nu fått anslag för att undersöka.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Hur många timmar sömn vi får har betydelse för vår återhämtning, hälsa och livslängd. Behovet av sömn påverkas troligen av faktorer som åldrande, yrkesval och arbetsvillkor, men mycket litet är känt om de senare faktorernas betydelse.

Nu har AFA Försäkring beviljat 3 miljoner kronor i forskningsanslag för att utifrån arbetsvillkor, ålder, kön och livsstilsvillkor undersöka relationen mellan självrapporterad sömnlängd och död i hjärt-/kärlsjukdom och cancer.

Baseras på enkät

Studien baseras på en enkätundersökning där cirka 40 000 individer har besvarat frågor om bakgrund, sömn, stress, fysisk arbetsbelastning och hälsa. Svaren kommer att länkas till dödsorsaksregistret. Forskarna kommer även att undersöka om veckoslutssömn kan fungera som kompensation för kort sömn under arbetsveckorna. Något som aldrig tidigare studerats.

– Vi tror att resultaten kommer att vara mycket viktiga för allmänheten, vårdgivare, arbetsliv och för den vetenskapliga förståelsen av återhämtning genom sömn, säger Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet.

Studien beräknas pågå till 2019 och förväntas leda till ökad kunskap om behovet av återhämtning i relation till ålder, yrkesgrupp, arbetsbörda och dess betydelse för sömnstörningar och dödlighet.

Forskningsprojektet är ett av 13 projekt som nu fått anslag från AFA Försäkrings forskningsstöd. Läs mer om anslagen i artikeln 38 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.