Nu undersöks hur jobbet påverkar sömnbehovet

Arbetsmiljö Behöver personer i arbetaryrken mer sömn än tjänstemän? Påverkar krav och inflytande på jobbet behovet av sömn? Och hur ser relationen mellan sömnlängd och allvarlig sjukdom ut? Det har Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet, nu fått anslag för att undersöka.

Nu undersöks hur jobbet påverkar sömnbehovet
Shutterstock

Hur många timmar sömn vi får har betydelse för vår återhämtning, hälsa och livslängd. Behovet av sömn påverkas troligen av faktorer som åldrande, yrkesval och arbetsvillkor, men mycket litet är känt om de senare faktorernas betydelse.

Nu har AFA Försäkring beviljat 3 miljoner kronor i forskningsanslag för att utifrån arbetsvillkor, ålder, kön och livsstilsvillkor undersöka relationen mellan självrapporterad sömnlängd och död i hjärt-/kärlsjukdom och cancer.

Baseras på enkät

Studien baseras på en enkätundersökning där cirka 40 000 individer har besvarat frågor om bakgrund, sömn, stress, fysisk arbetsbelastning och hälsa. Svaren kommer att länkas till dödsorsaksregistret. Forskarna kommer även att undersöka om veckoslutssömn kan fungera som kompensation för kort sömn under arbetsveckorna. Något som aldrig tidigare studerats.

– Vi tror att resultaten kommer att vara mycket viktiga för allmänheten, vårdgivare, arbetsliv och för den vetenskapliga förståelsen av återhämtning genom sömn, säger Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet.

Studien beräknas pågå till 2019 och förväntas leda till ökad kunskap om behovet av återhämtning i relation till ålder, yrkesgrupp, arbetsbörda och dess betydelse för sömnstörningar och dödlighet.

Forskningsprojektet är ett av 13 projekt som nu fått anslag från AFA Försäkrings forskningsstöd. Läs mer om anslagen i artikeln 38 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.