Nöjda kunder ger nya affärer

Kunder som kommer tillbaka och kunder som berättar för andra att de är nöjda är småföretagarnas bästa marknadsförare, enligt en ny undersökning.

Undersökningen, Småföretagen och marknaden från Visma, visar både vilka de viktigaste inkomstkällorna är och hur vägen till nya kunder ser ut bland småföretag i olika branscher. Den genomgående viktigaste inkomstkällan är återkommande kunder. De svarar för 66 procent av småföretagarnas intäkter.

En nöjd kund är bra för affärerna, men också för att skaffa nya kunder. När de tillfrågade i undersökningen fick ange upp till tre viktiga sätt att få nya kunder fick rekommendationer överlägset flest röster, 69 procent. Näst viktigast ansågs företagets hemsida vara med 35 procent. Detta går igen i samtliga branscher. Liksom att sociala medier hamnar längst ner.

− Det hjälper inte hur mycket man annonserar om inte kunderna pratar väl om företagets produkter eller tjänster. Därför är bra kundrelationer grunden för allt framgångsrikt företagande. Inte ens de sociala medierna ändrar på denna sanning, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som står bakom undersökningen.

Småföretagarnas viktigaste inkomstkällor:

Återkommande kunder: 66 procent

Återkommande intäkter, typ avtal: 17 procent

Nya kunder: 11 procent

Tillfälliga/sporadiska kunder: 4 procent

Viktiga vägar till nya kunder för småföretagarna:

Rekommendationer: 69 procent

Företagets hemsida: 35 procent

Vänner och bekanta: 21 procent

Annonser i tidningar: 19 procent

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.