9 steg till bättre service

De flesta kundrelationer genomgår nio viktiga steg, eller affärsögonblick. Boken Service– så mycket mer än ett leende handlar om hur man kan arbeta med service som medel för att nå affärsmålen och ytterst högre lönsamhet.

När företagsledningen säger att service är ett prioriterat området översätts det ofta som en uppmaning om att vara trevlig mot kunderna–  men helst inom 23 sekunder. Fortfarande ses service som en kostnad istället för ett medel att nå sina affärsmål och ytterst högre lönsamhet, menar författarna till boken Service- så mycket mer än ett leende.

I boken går författarna Anders Örtengren och Satish Sen igenom nio steg eller affärsögonblick. Genom att systematiskt arbeta sig igenom de nio stegen i prioritetsordning, snarare än i kronologisk ordning kan ledningen använda service som ett verktyg för att nå företagets mål, menar författarna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.