Nu ska vården bli mer jämlik

Regeringen satsar 15 miljoner kronor på att utveckla arbetet med Öppna jämförelser. En mer jämlik vård med högre kvalitet och effektivitet är målet.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kommit överens om en särskild satsning för en mer jämlik vård.

Satsningen, som är långsiktig, ska bidra till att öka användandet av öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och därmed bidra till en mer jämlik vård av högre kvalitet och effektivitet. Satsningen ska också öka kunskapen om hur man kan arbeta för en mer jämlik vård för särskilda grupper.

Totalt omfattar satsningen 15 miljoner kronor för 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting för genomförandet av insatserna.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt åtta åtgärder:

1. Påbörja ett arbete med att tydliggöra och organisera landstingens resurser för verksamhetsutveckling, patientsäkerhet och innovation.

2. Analysera 2011 års öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

3. Skapa ett nationellt stöd till landstingen för att bl.a. genomföra punkt 1 och 2

4. Undersöka möjligheterna att förbättra tillgängligheten till data ur de Nationella kvalitetsregistren med minimal tidsfördröjning

5. Undersöka hur data ur de Nationella kvalitetsregistren kan redovisas för patienter och medborgare på en enkel och sökbar hemsida

6. Beskriva vilken information brukare och patienter har nytta av vid val av hjälpmedel t.ex. sortiment och egenkostnader

7. Se över hur information kan redovisas för patienter och medborgare på en enkel och sökbar hemsida

8. Pilotarbete för att öka jämlikhet i första linjens vård inom utsatta bostadsområden

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.