Ny bok om tjänstelogik i alla typer av verksamheter

Forskning Det sker ett skifte från varulogik till tjänstelogik och det tas upp i den nya boken ”Tjänstelogik” som är skriven av Per Skålén vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I boken finns exempel från allt från Spotify, Ikea och Volvo till Skatteverket.

Ny bok om tjänstelogik i alla typer av verksamheter

Tjänsteinnovation, värdeskapande, ett ökat fokus på tjänstelogik och hur man kan leda och utveckla en verksamhet utifrån tjänstelogik. Det är ämnen som tas upp i boken.

I dag går många verksamheter från att värde skapas i den interna produktionen till att fokusera på användarna som värdeskapare när de utnyttjar ett erbjudande samt hur man kan stödja den processen.

– Ett skifte till tjänstelogik är en utmaning. Det kräver en förståelse för hur värde skapas, vilken roll användarna har och hur man kan stötta dem i deras värdeskapande. Det handlar inte om erbjudandet, tjänsten eller produkten, i sig utan vad det gör, vilket värde det skapar för användaren, säger Per Skålén.

Boken riktar sig till chefer och praktiker, både i privat och i offentlig sektor, och till universitetsstudenter. Den ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.