Ny chef för ny vårdmyndighet

Regeringen har utsett Fredrik Lennartsson till chef för Myndigheten för vårdanalys.

Den nyinrättade myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2011 och har som huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och granska hälso- och sjukvården, tandvården samt vissa delar av socialtjänsten.

Ett av målen med den oberoende myndigheten är att medborgarna ska få en större insyn i hälso- och sjukvårdens verksamhet och resultat. Myndigheten är inte i beroendeförhållande till vårgivarna eller andra intressenter, vilket gör kritiska granskningar möjliga.

Som myndighetens första chef får Fredrik Lennartsson uppdraget att bygga upp och utveckla verksamheten. Han har tidigare varit verksam bland annat som departementsråd på Socialdepartementet, det meddelar Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.