Samordnare för kvalitetsregister utsedd

Regeringen har utsett Mona Boström till samordnare för utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren.

Mona Boström har erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet bland annat genom sin tidigare roll som landstingsdirektör i Halland och nu senast landstingsdirektör i Stockholm.

I rollen som samordnare för de nationella kvalitetsregistren ska hon bland annat utveckla de organisatoriska förslag som arbetsgruppen, Översynen av de nationella kvalitetsregister, lämnat i sin rapport. Hon ska också lämna förslag till finansiering av de nationella kvalitetsregistren med utgångspunkt i vad som anges i Dagmaröverenskommelsen för 2011 och arbetsgruppens rapport, samt beakta remissbehandlingen av rapporten. Det meddelar Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med andra berörda myndigheter och organisationer.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.