Ny fortbildning ska stärka digitalt ledarskap

Digitalisering Det pågår en snabb strukturomvandling globalt, där digitalisering och automatisering radikalt förändrar villkoren för industriell produktion. Nu startar Chalmers Professional Educations fortbildningen ”Digitalt ledarskap” för it-chefer, vd:ar, strategichefer med flera.

– Medborgarna ställer helt andra krav på tillgång till tjänster idag, i och med att internet är deras primära kanal, säger Johan Magnusson, docent vid Chalmers och Göteborgs universitet och ansvarig för kursen Digitalt ledarskap.

I augusti hålls den fyra dagar långa fortbildningen för första gången. Fyra forskare deltar som lärare med fokus på framväxande innovationsmönster, sociala medier, sociala rörelser och innovationsrelaterade ekosystem, ekonomistyrning, affärsanalyser och ”big data”.

En utgångspunkt är att it-avdelningen går från att vara ett tekniskt stöd till en strategisk möjliggörare och att det finns ett ledarskap som förstår det här.

Målsättningen är att stärka deltagarnas ledarskap och stötta verksamheterna i omställningen.

– Den som gått kursen ska känna sig trygg och förstå vad digitaliseringen innebär, både avseende dess möjligheter och utmaningar. Självklart designar vi utbildningen utifrån deltagarnas verksamhetsområden. De får med sig verktyg som ska bidra till att deras organisationer stärks i sin digitala omställning, säger Johan Magnusson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.