Ny giv ska få fart på svenskt kvalitetsarbete

Utbildningspaket för universitet och högskola, förenklade metoder och ett ökat medvetande om kvalitetsarbetets långsiktiga effekter bland ledare. Det är SIQs nya giv för att ta tillvara den förbättringspotential som finns i svenska verksamheter.

Vid SIQs konferens Vinnande ledarskap tidigare idag presenterades ett nytt projekt som drar igång i höst under rubriken Effektivitetsklivet. Tanken bakom projektet är att hitta nya vägar att främja verksamhetsutveckling och på så vis låsa upp de miljarder som finns bundet i svenska verksamheter i form av ineffektivitet.

– Det finns en förbättringspotential på mellan 10 och 30 procent av BNP i svenska verksamheter, alltså mellan 300 och 900 miljarder kronor per år. Pengar, som kan användas för att stärka Sveriges konkurrenskraft och stärka vår välfärd, poängterade SIQs styrelseordförande Sven-Christer Nilsson under sitt anförande.

Söker nya vägar

SIQ, som har i uppdrag att främja svenskt kvalitetsarbete, söker nu nya vägar för att väcka intresset för kvalitet och verksamhetsutveckling. Potentialen finns framför allt inom små och medelstora företag, inom tjänsteföretag och i offentlig sektor.

Utifrån djupintervjuer med ett 70-tal svenska företagsledare har SIQ kommit fram till att det krävs ett djupare engagemang och intresse för kvalitetsarbete hos ledningen samt enklare metoder och verktyg.

Effektivitetsklivet kommer därför att rikta in sig på att öka medvetandet om kvalitetsarbete bland både dagens och morgondagens ledare samt utveckla metoder och verktyg som är enklare att använda än exempelvis Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För att nå morgondagens ledare vill SIQ bland annat utveckla utbildningspaket som kan användas på grundläggande nivåer i universitet och högskola.

– Då handlar det inte bara om att nå ekonomi- och tekniska utbildningar, utan att även jurister, läkare och sjuksköterskor lär sig grunderna i kvalitetsarbete så att de vet vad det handlar om när de kommer ut på arbetsmarknaden, berättar Sven-Christer Nilsson.

Kvalitetsfrågan på ledningens bord

Dessutom framhåller han att det är viktigt att återföra kvalitetsfrågan till ledningens bord eftersom både ledning och styrelser måste driva frågan både i ord och i handling om det ska ge effekt. Här handlar det om att lyfta fram goda förebilder samt visa på möjligheterna med att utveckla verksamheter med långsiktighet.

– All forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan kvalitetsarbete och ökad lönsamhet, minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö, ökad tillväxt, vassare miljöarbete och många andra nyckeltal. För att ta tillvara den potentialen behöver vi göra en nystart nu och hitta nya vägar för att nå ut med budskapet, framhåller Sven-Christer Nilsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.