Ny standard vägleder kommuner och regioner mot Agenda 2030

Nu blir det lättare för kommuner och regioner att anpassa sitt arbete till målen i Agenda 2030. Svenska institutet för standarder har tagit fram en ny vägledning som ska hjälpa kommuner och regioner i att implementera Agenda 2030 i det vardagliga arbetet.

Ny standard vägleder kommuner och regioner mot Agenda 2030
Ny standard vägleder miljöarbetet.

Många kommuner och regioner arbetar idag utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Men samtidigt finns det många kommuner och regioner som upplevt att de saknat stöd i omställningen och hur de ska implementera Agenda 2030 i sitt dagliga arbete.

Nu har Svenska institutet för standarder, Sis, tagit fram en vägledning för hur kommuner och regioner kan jobba med frågan.

– Över 60 procent av agendan är beroende av ett aktivt genomförande på lokal och regional nivå, enligt OECD. Och det kommer att bli tufft. Utmaningen är inte vad eller varför utan hur. Det är just frågan ”hur ska vi göra?” som vår standard besvarar, säger Jonas Frykman.

Vägledningen kompletterar andra dokument

Standarden, som heter SS 854000:2021, bör enligt Sis ses som ett komplement till andra vägledningar.

– Det är såklart inte bara Sis som ger vägledning kring implementationen av Agenda 2030 utan även till exempel SKR, Glokala Sverige och Länsstyrelserna. Jag ser inte att det ena utesluter det andra. Vi kompletterar varandra, säger Jonas Frykman.

Stort intresse för standarden

Intresset från kommuner och regioner har varit stort.

– Vi fick in över 600 synpunkter på utkastet. Trycket från kommunerna ute i landet är påtagligt, säger Dan Nilsson, avdelningschef på Sis.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.