Nya arbetsmiljöproblem med it-system

För hård styrning av arbetet. Dålig uppföljning och utbildning. Bristfälligt inflytande när it-systemen införs. Det är problemen som skapar mest missnöje med it-miljön på våra arbetsplatser enligt undersökningen Tjänstemännens it-miljö – varför blir det inte bättre? som presenteras av Unionen.

Undersökningen som omfattar nästan hela det privata näringslivet med 8 000 användare i 23 branscher visar att den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön upplevs ha blivit sämre.

– Allt fler arbetsuppgifter görs i datorn och brist på logik och smidighet i programmen påverkar arbetsmiljön negativt. Det skapar stressade och frustrerade medarbetare, säger Cecilia Beskow, förbundsekonom på Unionen och ansvarig för rapporten.

Men det finns också en mer positiv bild av it-systemen. Åtta av tio anser att systemen är bra för verksamheten och till nytta för kunderna. Majoriteten anser att it-miljön underlättar den interna och externa kommunikationen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.