Nytt samarbete ska stärka cybersäkerheten i Sverige

Forskning Vinnova och Rise har tagit ett initiativ till att skapa en ny så kallade nationell nod för att öka takten för svensk innovation och forskning inom cybersäkerhet.

Nytt samarbete ska stärka cybersäkerheten i Sverige
Pia Sandvik, vd Rise.

Sverige ligger högt i världsrankningen när det gäller digitalisering, men har inte samma position när det kommer till cybersäkerhet.

För att stötta utvecklingen inom både näringsliv och offentlig sektor ska nu Vinnova och Rise starta en nationell nod, med syfte att accelerera svensk innovation och forskning inom cybersäkerhet.

Syftet med noden är att skapa ett starkt nätverk av aktörer, samt bygga plattformar för nära dialog och innovation.

Noden ska även samla och stärka svensk cybersäkerhetskompetens för forskning och innovation. På längre sikt syftar noden till att stärka svensk konkurrenskraft på en krävande internationell cybersäkerhetsmarknad, för att skapa en stark svensk framtida industrinäring och export inom cybersäkerhet.

Styrgruppen för den nya nationella noden består bland annat av representanter från Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, DIGG, Teknikföretagen, Combient, Ericsson, akademinätverket SWITS, med flera. I referensgruppen finns bland annat. Sweden ICT, Högskolan i Skövde, Swedsoft och SACS.

Den 4 december invigs den nya forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.