Pris allt viktigare i offentlig upphandling

Upphandling Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar. Samtidigt blir det vanligare med pris som tilldelningsgrund.

Pris allt viktigare i offentlig upphandling
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Foto Andreas Blomlöf.

Det är framförallt är de statliga och kommunala upphandlingarna som står för ökningen, visar den senaste statistiken från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt visar den att det blir vanligare med pris som tilldelningsgrund. År 2017 användes pris som tilldelningsgrund i 48 procent av upphandlingarna. År 2019 var det 60 procent. I 40 procent av upphandlingar användes tilldelningsgrunden ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet”. Men tilldelningsgrunden pris ska dock inte tolkas som att det inte ställs några krav på kvalitet menar Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

– Det är en vanlig missuppfattning att när pris är tilldelningsgrund ställs det inga krav på kvalitet. Det är möjligt att ställa lika höga krav på kvalitet oavsett vilken tilldelningsgrund som används och det görs ofta, säger Inger Ek.

Fler lämnar anbud

En tydlig trend är att de blir fler som lämnar anbud. 2018 var det 4,3 anbudsgivare i snitt per upphandling och 2019 har siffran stigit till 4,5 anbudsgivare per upphandling.

Det är intresset för statliga och kommunala upphandlingar som ökar mest. Regionernas upphandlingar däremot noterar ett minskat intresse. År 2019 hade de i genomsnitt 5,3 anbudsgivare. Det är en liten minskning från 5,4 anbudsgivare per upphandling året innan.

Det är den kommunala delen som står för den största delen av offentliga upphandlingar i Sverige. Sju av tio upphandlingar görs av kommunerna och fyra av tio upphandlingar gäller anläggningsarbete.

Fler anbud i bygg

Statistiken visar också att antalet anbudsgivare ökar inom anläggning, bygg och arkitekttjänster. Det är branscher där det görs många upphandlingar och ofta för stora belopp.

Rikard Jermsten, Generaldriektör Konkurrensverket. Foto Andreas Eklund.
Rikard Jermsten. Foto Andreas Eklund. Rikard Jermsten, Generaldriektör Konkurrensverket. Foto Andreas Eklund.

– Trots det ökade intresset för att lämna anbud finns det i 18 procent av upphandlingarna bara en anbudsgivare. Det är en utmaning som de upphandlande organisationerna måste ta på allvar, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket i en kommentar.

Varje år görs över 18 000 annonserade offentliga upphandlingar i Sverige.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.