Nytt verktyg ska hjälpa företag med hållbarhetsomställning

Hållbarhet Många tillverkande företag vill skapa en mer hållbar produktutveckling men ser utmaningar i hur de ska lyckas uppnå sina mål. Nu presenterar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) nya strategiska verktyg för att vägleda företagerna i sin omställning.

Nytt verktyg ska hjälpa företag med hållbarhetsomställning
Ny vägledning ska göra det enklare att prioritera hållbarhet. Foto: StockAdobe

När företag beslutar om utveckling av tjänster, produkter och teknologier får hållbarhetsaspekter ofta stå tillbaka till fördel för kostnad, kvalitet, risk, intäkter, tid och marknadsposition.

Denny Carolina Villamil har i sin avhandling i strategisk hållbar utveckling studerat hur hållbarhetsaspekter skulle kunna inkluderas i besluten. Hon menar att hållbarhet som kriterium ska in tidigt i produktutvecklingsprocessen – då finns det mer utrymme för innovation än senare i processen. 

EU-kommissionen presenterade den 30 mars ett förslag om ekodesign för hållbara produkter. Förslaget är en del i ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given som ska få hållbara produkter att bli norm, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande i samband med den gröna omställningen.

Syftet med Denny Carolina Villamils forskning är att ge tillverkande företag bättre förståelse och stöd för hur hållbarhetsprestanda kan implementeras och på så sätt stödja företagens hållbarhetstransformation.

Verktygen som presenteras i avhandlingen är en  definition av konceptet hållbar produktportfölj och en lista över kriterier för utvärdering av produktportföljen. Företagen får även nyckelfaktorer och en modell för att lyckas med integrationen av hållbarhetsaspekter i portföljutvecklingen och för att implementera hållbarhetsprestanda. Från forskningen har ett digitaliserat och spelbaserat beslutsverktyg tagits fram som kan ge företagen vägledning till en långsiktig och strategisk portföljhantering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.